Algemene voorwaarden

Mijn streven is optimale service voor de cliënt te bieden. Daarbij vind ik het belangrijk duidelijkheid te scheppen. De algemene voorwaarden dragen daaraan bij.

Ik zet mij in al mijn kennis en ervaring te gebruiken en te aller tijde gemotiveerd te zijn om de cliënt op de best mogelijke manier te helpen. Echter het resultaat van de sessie valt of staat met de motivatie van de cliënt. Eigen inzet is noodzakelijk. Ik gids de cliënt door het proces, maar uiteindelijk doet het onderbewuste van de cliënt het werk.

Prijzen zijn per sessie inclusief 21% BTW. Naar gelang de keuze van de techniek en hetgeen wat er naar boven komt, kan de sessie tussen de 1 à 2 uur duren. Het voorbereiden en uitwerken van de sessie is in de prijs inbegrepen.

Afspraak annuleren of niet op komen dagen
Afspraken die in minder dan 24 uur worden afgebeld of afgemeld worden in rekening gebracht. Op zo’n korte termijn kan de vrijgekomen tijd niet meer opgevuld worden met een andere cliënt. Mocht de betreffende sessie onderdeel zijn van een pakket van sessies, dan komt die sessie te vervallen of zal er een nieuwe sessie bijgeboekt moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. 

Geen medische diensten
Ik vind het belangrijk samen te werken met artsen, psychologen en specialisten mocht dit nodig zijn. Daarom zal bij de intake altijd gevraagd worden naar de medische achtergrond. Ik lever geen medische diensten, zal nooit diagnoses stellen, en zal nooit claimen genezing te kunnen bieden. Behandeling is alleen mogelijk wanneer de benodigde medische behandelingen voort gezet worden. Mijn sessies en technieken zijn een goede aanvulling op uw behandelplan. Soms kan een medische doorverwijzing van uw behandeld arts nodig zijn. Raadpleeg altijd uw arts als u twijfelt over een hypnosesessie. Cliënten met bepaalde medische aandoeningen, zoals bv borderline, zware psychiatrisch problematiek en epilepsie zal ik niet in behandeling nemen.

Garantie
Er kan op geen enkele manier garantie geboden worden, zoals artsen, psychologen en andere therapeuten en zelfs medicijngebruik dat ook niet kunnen bieden. Ik zal dus nooit claimen dat volledige genezing mogelijk is. Uiteraard doe ik mijn uiterste best om het best mogelijke haalbare resultaat te bereiken. Dit is dus mede afhankelijk van de inzet van de cliënt.

Klachtenprocedure VHEN
​Bianca Rammeloo Hypnotherapie is bij Vereniging Hypnose Experience Nederland aangesloten. Dit orgaan is een onafhankelijke geschillencommissie waar cliënten zich toe kunnen wenden indien de initieel gevolgde klachtenprocedure niet aan de verwachtingen heeft voldaan. De geschillencommissie heeft als doel te bemiddelen tussen klager en verweerder. Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar:  http://www.vhen.nl/diensten/particulier/. Op deze site kunt u een aanvraag indienen en meer informatie over de procedure lezen.
​Een verzoek tot bemiddeling kan pas worden gedaan nadat verweerder redelijkerwijs alles heeft gedaan om klager tevreden te stellen welke niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. De klacht dient in dat geval uiterlijk vier weken na afronding van de interne klachtenprocedure bij VHEN te zijn ingediend.
De voorzitter van de geschillencommissie zal een klacht of beroep ontvankelijk of niet ontvankelijk verklaren.
​Na ontvangst van een klacht door VHEN stuurt het secretariaat uiterlijk binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging aan klager en verweerder en stelt de verweerder in staat om binnen een redelijke termijn met een reactie te komen.
​De geschillencommissie doet uiterlijk binnen drie weken na sluiting van haar onderzoek uitspraak.
Indien door de geschillencommissie aanbevelingen zijn gedaan, dient de verweerder binnen een maand na ontvangst van de uitspraak aan te geven welke maatregelen getroffen worden.
​Indien de commissie besluit tot schorsing ziet de commissie toe op handhaving daarvan.
​Tegen de uitspraak van de commissie is geen hoger beroep mogelijk.

Bij het maken van de afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Een link van deze pagina wordt toegevoegd aan het intakeformulier.